Občanský soudní řád

99

 

Občanský soudní řád

 

ze dne 4. prosince 1963

 

 

Exekuční řád

120

 

ZÁKON

 

ze dne 28. února 2001

 

o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

 

Tarifní vyhláška

177

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 4. června 1996

 

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb(advokátní tarif)

 

© 2017 Exekutorský úřad Praha 8

Webdesign: PLCHC